telefoon: (0594) 52 81 19

Hypotheek op basis van perspectiefverklaring

Voor uitzendkrachten is het vaak lastiger om een huis te kopen, omdat zij meer moeite hebben met het krijgen van een hypotheek. Omdat ze geen baanzekerheid hebben toetsen banken vaak op basis van het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaren. Vanaf 2 december komt daar gelukkig verandering in! Er zijn een aantal banken die nu op basis van een perspectiefverklaring gaan bekijken welke hypotheeklast iemand kan dragen. Dit is een initiatief van Obvion, Randstad en de VEH, maar wordt nu ook uitgerold naar andere banken. Deelnemers zijn ABN AMRO, ING, Obvion, BLG Wonen, AEGON en Rabobank. Florius haakt per 1 januari aan. Uiteraard kunnen wij het aanvraagtraject voor je verzorgen.

Hoe werkt het? De bank bepaalt niet langer het inkomen aan de hand van jaaropgaven, maar de intercedent van het uitzendbureau beoordeelt op basis van een aantal variabelen de inkomenszekerheid van haar medewerker. Gerekend wordt bijvoorbeeld met opleiding, leeftijd, branche, werkervaring en het aantal vacatures. De toets berekent de arbeidskansen voor de komende 5 jaar.  Er moet minstens een jaar aaneengesloten werkervaring zijn opgedaan via Tempo Team, Randstad of Yacht. Natuurlijk is dit nu nog maar een beperkte doelgroep, maar wij juichen deze ontwikkeling erg toe. De groep mensen met een flexibel arbeidscontract wordt steeds groter. Het is mooi dat door dit soort initiatieven deze groep ook een kans maakt op de woningmarkt.

Wil je meer weten over een hypotheek op basis van de perspectiefverklaring? Wij helpen je graag. Neem dan contact met ons op, of plan direct een afspraak in de agenda van de adviseurs.