telefoon: (0594) 52 81 19

Welke hypotheekvorm past bij mij?

Welke hypotheekvorm past bij mij?

Er zijn verschillende hypotheekvormen met elk eigen voor- en nadelen. Onze hypotheekadviseurs kunnen voor jou uitzoeken welke vorm het best bij past of dat het mogelijk is om meerdere vormen te combineren. Het is belangrijk om de juiste hypotheekvorm te kiezen, want zo zorg je voor de laagst mogelijke maandlasten. Ook als je situatie verandert, moet je kunnen blijven wonen. Wij rekenen alles voor je uit en kijken wat voor jou verantwoord is, zodat je precies weet waar je aan toe bent.

Hypotheekrenteaftrek
Sinds 1 januari 2013 is de wetgeving rondom de hypotheekrente aftrek aangepast. Wanneer je nu een nieuwe hypotheek afsluit, heb je alleen recht op hypotheekrenteaftrek als je de hypotheek binnen dertig jaar aflost. In de praktijk blijk dat alleen de lineaire- en annuïteitenhypotheek hiervoor in aanmerking komen. Deze soorten hypotheken worden op verschillende manieren afgelost. Ook de hoogte van de netto en bruto maandlasten verschilt. De bruto maandlast is het totale bedrag dat je iedere maand betaalt aan de geldverstrekker. Hierin zijn de rente, aflossing en eventueel de premie voor aanvullende verzekeringen opgenomen. De netto maanlast is het totale maandbedrag minus het belastingvoordeel. Dit krijg je per maand of per jaar terug van de Belastingdienst. Het betalen van de maandlast en de belastingteruggave per maand lopen niet gelijk.

Annuïteitenhypotheek
Bij een annuïteitenhypotheek betaal je een vast brutobedrag per maand. Dit bedrag bestaat uit een deel rente en een deel aflossing. Het brutobedrag blijft dan gelijk, maar het nettobedrag neemt steeds toe. In het begin is de openstaande hypotheek het grootst, je hebt dan immers nog niets afgelost. Daardoor bestaat in het begin het grootste deel van het bruto maandbedrag uit rente, met de rest van het maandbedrag los je een deel van de lening zelf af. Omdat je steeds een beetje meer afbetaalt, wordt de openstaande lening steeds kleiner en daalt dus ook het rentepercentage. Daardoor is er steeds meer ruimte in het vaste bruto maandbedrag om de lening verder af te lossen, het aflossingsdeel wordt dus steeds iets groter. Doordat je steeds minder rente betaalt, loopt de netto maandlast van deze hypotheek op in verband met de hypotheekrenteaftrek. Als aan het einde van de rentevaste periode de rente stijgt, stijgen ook de bruto en netto maandlast. Als de rente daarentegen daalt, dalen ook de bruto en netto maandlast.

Lineaire hypotheek
Bij een lineaire hypotheek is het bedrag dat je maandelijks aflost steeds gelijk. De totale lening wordt gelijk verdeeld over de hele looptijd, waardoor er een vast maandelijks aflossingsbedrag overblijft. Daar komt nog een maandelijks bedrag aan hypotheekrente bovenop. Je hypotheekschuld neemt door het aflossen elke maand af. Hierdoor neemt de hypotheekrente die je moet betalen per maand ook af. De rente betaal je namelijk over de resterende schuld. Omdat de hypotheek steeds kleiner wordt, hoef je dus ook steeds minder rente te betalen. Dit betekent wel dat je fiscale voordeel gedurende de looptijd daalt. In het begin heb je veel renteaftrek, later minder. Als aan het einde van de rente vaste periode de rente stijgt, stijgt uiteraard ook de bruto en netto maandlast. Als de rente juist daalt, gaan ook je bruto en netto maandlast omlaag.

Hypotheekvormen lopende hypotheken
Vóór 1 januari 2013 had je ook bij andere hypotheekvormen recht op hypotheekrenteaftrek. Voor reeds bestaande hypotheken blijft de hypotheekrente gewoon aftrekbaar.